X
تبلیغات
رایتل

چهارشنبه 18 آذر 1394 ساعت 07:57 ق.ظ

چرا همیشه تو؟

همیشه یک توی لعنتی مسبب گریه های من بوده است ؟
همیشه باید یک توی لعنتی مرا بشکند 
این بار تکه های مرا چه کسی بر می دارد ؟
کنار هم می چیند
می خواهم برای خردشدن خودم را بسازم
می بینی ؟
بارها گفتم دنیای من انزوا و تنهایی ست
و توباورنکردی
می بینی ؟
حال این روزهای من برای هیچ رفیقی مناسب نیست
هیچکس نیست
یک روز برای بستن زخم هایشان برمی گردند.
امروز اما آن روز نیست

آدم های اطراف من
آدم های اطراف خودشان هستند 

(منیره حسینی)

امارگیر سایت